Artist in Residence

Tá ár bpáistí ag baint sult is tairbhe as na gceachtanna le hÚna Ní Ghráda faoi láthair. Gabhaimid buíochas mór di as a cuid oibre. Tá obair ealaíne na bpáistí le feiceáil ag maisiú na ballaí scoile.
The pupils in the Gaelscoil are truly privileged to have been taught and inspired by our wonderful Artist in Residence Úna O’Grady. Our sincere thanks to Úna for all her work with the children. The school walls are now beautifully decorated by our amazing young artists. Mol an Óige agus tiocfaidh siad.

Designed By