IMG_4462

Cleas Act

Tháinig an criú teilifíse ó TG4 go dtí an Gaelscoil ar Déardaoin 23ú agus Aoine 24ú Samhain. Bhí dhá lá iontach ag an scoil iomlán. Tháinig an grúpa cáiliúil ‘Seo Linn’ ar an Déardaoin chun ceardlann ceoil a dhéanamh le páistí ó Rang 5 agus Rang 6. Ansin, chuaigh an criú teilifíse ar cuairt go dtí gach seomra ranga ar scoil.
Bhí páístí ag canadh, ag déanamh ceoil, spóirt, ealaíne agus drámaíochta dóibh. Bhí Cormac Mac Aonghusa agus Bobby Ó Druacháin mar ‘láithreoirí teilifíse’ agus thug siad blas iontach na scoile dóibh.
Bhí na páistí go léir ar fheabhas ar an dhá lá agus táimid an bhródúil astu go léír.

A television crew from TG4 came to the school on Thursday the 23rd and Friday the 24th of November. The school enjoyed two great days with the television crew and also with the famous Irish music group ‘Seo Linn’, who came on the Thursday to do a music lesson with students from 5th and 6th class. The camera crew then went around to all the classes.
Children were singing, playing music, sport, showcasing art and performing drama for them. Cormac Mac Aonghusa and Bobby Drohan were ‘television presenters’ and represented the school brilliantly.
All the children were excellent and we are very proud of them. Maith Sibh!!

 

 

 

 

 

 

 

 

Designed By