internet safety

Cíbearbhulaíocht/ Sábháilteacht Idirlíne

Bhí Oíche Fháisneiseach ar Chíbearbhulaíocht agus Sábháilteacht Idirlíne againn le déanaí a cuireadh i láthair ag aoichainteoir Ger Brick. Féach thíos don cheangailt idirlíne mas mian leat níos eolais a fháil.
Following our recent Internet Safety/Cyberbullying Information Evening given by Ger Brick, please follow the link below and use the username and password supplied to access or revisit the material.
Username: parentinfo
Password: inetsafety55
Cyber-bullying info link

Designed By