Artist in Residence

Tá ár bpáistí ag baint sult is tairbhe as na gceachtanna le hÚna Ní Ghráda faoi láthair. Gabhaimid buíochas mór di as a cuid oibre. Tá obair ealaíne na bpáistí le feiceáil ag maisiú na ballaí scoile. The pupils in the Gaelscoil are truly privileged to have been taught and inspired by our wonderful Artist […]

Continue Reading
IMG_20171117_110558

Peil: Craobh an Chontae

Ba mhór an ocáid a bhí againne le déanaí nuair a thug ár bhfoireann Faoi13 aghaidh ar Scoil Moyglass i gCraobh Cluiche an Chontae F13. Cé go raibh an bua gan stró againn sa leas chraobh in aghaidh Buiríos Uí Liaigh ,ní mar a bhí an scéal sa Chraobh. Bhí Moyglass ar bhóthar na bua […]

Continue Reading
IMG_4462

Cleas Act

Tháinig an criú teilifíse ó TG4 go dtí an Gaelscoil ar Déardaoin 23ú agus Aoine 24ú Samhain. Bhí dhá lá iontach ag an scoil iomlán. Tháinig an grúpa cáiliúil ‘Seo Linn’ ar an Déardaoin chun ceardlann ceoil a dhéanamh le páistí ó Rang 5 agus Rang 6. Ansin, chuaigh an criú teilifíse ar cuairt go […]

Continue Reading
internet safety

Cíbearbhulaíocht/ Sábháilteacht Idirlíne

Bhí Oíche Fháisneiseach ar Chíbearbhulaíocht agus Sábháilteacht Idirlíne againn le déanaí a cuireadh i láthair ag aoichainteoir Ger Brick. Féach thíos don cheangailt idirlíne mas mian leat níos eolais a fháil. Following our recent Internet Safety/Cyberbullying Information Evening given by Ger Brick, please follow the link below and use the username and password supplied to […]

Continue Reading

Designed By