IMG_4462

Cleas Act

Tháinig an criú teilifíse ó TG4 go dtí an Gaelscoil ar Déardaoin 23ú agus Aoine 24ú Samhain. Bhí dhá lá iontach ag an scoil iomlán. Tháinig an grúpa cáiliúil ‘Seo Linn’ ar an Déardaoin chun ceardlann ceoil a dhéanamh le páistí ó Rang 5 agus Rang 6. Ansin, chuaigh an criú teilifíse ar cuairt go […]

Continue Reading
internet safety

Cíbearbhulaíocht/ Sábháilteacht Idirlíne

Bhí Oíche Fháisneiseach ar Chíbearbhulaíocht agus Sábháilteacht Idirlíne againn le déanaí a cuireadh i láthair ag aoichainteoir Ger Brick. Féach thíos don cheangailt idirlíne mas mian leat níos eolais a fháil. Following our recent Internet Safety/Cyberbullying Information Evening given by Ger Brick, please follow the link below and use the username and password supplied to […]

Continue Reading

Designed By