Policies

 

Ráiteas Misin

Cód Iompair (Code of Behaviour)

Polasaí Tumoideachas

Polasaí Measúnú (Assessment Policy)

Attendance Policy

RSE Policy

Polasaí Lóin Shláintiúil (Healthy Eating Policy)

Nos-Imeachta Gearáine (Complaints Procedures Policy)

Polasaí Iontrála Gaelscoil Charraig na Siúire

Admissions Policy Gaelscoil Charraig na Siúire

Remote Teaching and Learning Plan for Gaelscoil Charraig na Siúire

Polasaí Úsáid Inghlactha Idirlín- Acceptable Use Policy

Cosaint Sonraí – Data Protection

Fógra Príobháideachta GDPR – GDPR Privacy Notice

Appendix 1 – Aguisín 1

Designed By