Re-opening/ Athoscailt Gaelscoil Charraig na Siúire

Fáilte ar ais roimh cách! Táimid ag súl go mór libh a fheiscint go luath. Táimid fíorbhuíoch le Barbara Uí Allúráin, ár gCoimeadaí Scoile a d’oibrigh go dian chun an scoil a ullmhú dúinn agus sinne ag filleadh. Míle buíochas a Bharbara!

Designed By